Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini porqueres.com pertanyen a TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. amb domicili a la Ronda Canaleta 9-13 de Banyoles (CP 17820), tel. + 34 972 572 222, fax + 34 972 580 158 i correu electrònic transports@porqueres.com. El CIF de TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. és A-17098690. Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 487, llibre 392, secció 3ª, foli 54, full 6.982.

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, tant els logotips, textos, fotografies, dissenys o altres elements gràfics, així com l’estructura del lloc Web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual protegits per la llei, drets que els usuaris del web han de respectar. TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. els comunica per mitjà del seu lloc web amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis i per a contactar amb els seus col·laboradors i clients. Únicament poden ser utilitzats amb aquest finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de TRANSPORTS PORQUERES S.A.U.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a porqueres.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del lloc fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella s’hi facilita.

Protecció de dades

TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. informa que les dades recollides en els formularis per a donar-se d’alta com a client o com a col·laborador que figuren en aquest lloc web seran enregistrades en el fitxer Clients i proveïdors de titularitat de TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. Aquest fitxer ha estat creat per a la gestió administrativa i econòmica de l’empresa, compleix tots els requeriments legals i figura declarat en el registre de fitxers de titularitat privada de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. entén que en omplir el formulari i fer arribar les dades s’atorga el consentiment per a poder efectuar-ne el tractament, que en cap cas comportarà la cessió a terceres persones excepte en els casos previstos legalment.

Autorització per a enllaçar amb porqueres.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzi amb la pàgina d’inici. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant la URL i/o el nom de l’empresa, però no cap dels logotips ni dissenys que figuren en el lloc. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a TRANSPORTS PORQUERES S.A.U. (framing).