Qualitat i Medi Ambient

QUALITAT

Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el seu projecte empresarial present i futur.

Transports Porqueres, S.A.U. disposa, des del mes de maig de 2001 del certificat ISO 9001:2015 emès per AENOR i en garanteix la seva aplicació en totes les àrees de l’organització. D’aquesta manera, assegura la millora constant del seu equip humà i dels sistemes de treball, per assolir així un òptim resultat i competitivitat en el mercat.

Per garantir la nostra qualitat de servei també estem donats d’alta com a transportistes a la Agència de Residus de Catalunya. També complim la Llei d’higiene de pinsos i subproductes categoria 3 (DARP).

AENOR ISO

MEDI AMBIENT

Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el seu projecte empresarial present i futur.

Seguint la legislació vigent autonòmica, estatal i europea, s’estableixen els programes necessaris de control mediambiental i de prevenció de la contaminació, incidint així en la millora contínua de la gestió diària.

Partint de la normativa ISO 14001:2015, emesa per AENOR, des de Transports Porqueres, S.A.U. es transmet, tant als col·laboradors com als proveïdors, el seu compromís mediambiental i social per tal de garantir la preservació del medi ambient pel bé de tots.

D’altra banda, la direcció de Transports Porqueres, S.A.U. en el seu ferm compromís amb la seva política mediambiental manté informat el seu personal de les obligacions de l’organització, els dota els recursos necessaris i n’assegura el seu compliment. A més, periòdicament, avalua i revisa la seva política mediambiental per tal de millorar-ne la seva gestió i aplicació, i la fa extensiva als seus clients.

Certificat AENOR GA-2003/0425

Política de gestió de Transports Porqueres, S.A.U.

TRANSPORTS PORQUERES, S.A.U. és una empresa dedicada al transport per carretera, especialitzada en càrregues completes, a granel o paletitzades, que opera dins l’àmbit nacional i de la Unió Europea.

Com a empresa altament conscienciada en la conservació del medi- ambient i en la importància de la qualitat del servei ofert, manté un sistema de gestió integrat de medi ambient i qualitat.

Compromisos principals de Transports Porqueres:

  • La satisfacció dels nostres clients per millorar contínuament el servei, complint els terminis i requisits pactats.
  • Treballar de forma eficient i fiable per tal d’assolir un preu competitiu.
  • Esforçar-se per mantenir la fidelitat del client, en base a una relació de confiança.
  • El compromís amb els nostres treballadors, procurant una estabilitat laboral, seguretat en el lloc de treball i una formació adequada i actualitzada.
  • El desenvolupament del projecte conjunt per la satisfacció de totes les parts implicades.
  • Establir una relació laboral consolidada amb els nostres col·laboradors per crear un marc de confiança que permeti oferir un bon servei.
  • Assolir una dinàmica de treball basada en la millora continua de la gestió ambiental incidint en la prevenció de la contaminació i en la seguretat de les persones seguint la legislació vigent, tant en el servei de transport com en la gestió i emmagatzematge de mercaderies.
  • Revisar contínuament les nostres activitats, impactes, abast i eficiència del sistema, objectius i fites per assegurar la millora contínua del nostre comportament ambiental.

Rosa Isern Planas
Gerent

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA A TRAVÉS DE PLAQUES SOLARS

Transports Porqueres està orgullosa d’informar que les seves plaques elèctriques generen aproximadament un 40% més d’energia de la que l’empresa consumeix.

Aquesta energia generada es retorna a companyia col·laborant així a una que la xarxa elèctrica disposi d’una energia verda d’origen renovable fent així extensiu el seu compromís mediambiental.

Gràfic de producció d'energia solar de l'any 2019

REDUCCIÓ DE CONSUM I EMISSIONS DURANT ELS ÚLTIMS ANYS

La política de renovació permanent de la flota buscant els vehicles més eficients i respectuosos pel medi ambient també té un impacte amb el consum de gasoil dels vehicles.

Les últimes generacions de vehicles Euro6 fusionen unes baixes emissions de partícules i gasos d’efecte hivernacle (CO i NOx) amb una reducció del consum.

Això sumat a la formació dels nostres xofers s’assoleixen els objectius de reducció de consum i d’emissions.

En els últims 9 anys s’ha reduït el consum de gasoil en un 14.51%

Gràfic amb el consum de combustible de Transports Porqueres 2009-2019

Per a qualsevol informació addicional, no dubti a contactar amb nosaltres.