Restriccions Catalunya 2018

Restriccions a la circulació per a les carreteres de Catalunya 2018

Restriccions Catalunya 2018

Restriccions de circulació de mercaderies generals per les carreteres de Catalunya.

 

Cada any el servei Català de Transit facilita l’opuscle de les restriccions de circulació, a continuació detallem la resolució de l’any 2018 pels vehicles de transport de mercaderies generals:

Els vehicles de tot tipus o conjunts de vehicles que superen els 7.500kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), respectivament, destinats al transport de mercaderies en general, no poden circular per les vies públiques interurbanes de Catalunya a les dates, horàries i trams de carreteres indicats als annexos B1 i B2 de la resolució.

Per altra banda, si els vehicles circulen de pas per Catalunya o en trajectes de llarg recorregut (més de tres comarques), tindran que fer ús principalment de la xarxa d’itineraris europeus o les autopistes, autovies o vies segregades disponibles. Si no és possible podran fer ús de la xarxa viaria restant, evitant en tot cas, les carreteres comarcals i les d’àmbit local.

 

Calendari Restriccions Catalunya 2018

Annex B1 i B2

 

 

Per informació més detallada, podeu entrar en el següent link:

Restriccions a la Circulació per les Carrateres de Catalunya