Situació del transport italià per coronavirus

Com afecta el coronavirus al transport

Situació del transport italià per coronavirus

Després d’uns dies d’incertesa, diumenge 8 de març, els governs italians van anunciar un comunicat referent a l’aïllament preventiu a Itàlia a causa del COVID-19  més conegut com a Corona Virus. En ell expliquen que 16 milions de ciutadans que viuen a Lombardía i 14 regions més del nord d’Itàlia no podran ni sortir ni entrar a no ser que sigui per una situació d’urgència per raons de salut ja que la zona afectada s’ha considerat “Zona Vermella” fins al 3 d’abril amb l’objectiu de contrarestar l’epidèmia de Corona Virus (COVID-19). Des d’avui al matí, aquestes mesures s’amplien  a tot el territori Italià, amb les mateixes regles contingudes en el DPCM.

Fons fiables ben informades del transport a Itàlia, afirmen que els vehicles pesats dedicats al transport de mercaderies queden exempts dels límits de tràfic a les àrees d’aïllament, ja que es considera una de les activitats professionals que poden justificar realitzar recorreguts interns al país així com travessar les fronteres.

A la pàgina web del ministeri es pot confirmar << Totes les mercaderies poden entrar i sortir dels territoris afectats. L’activitat de les empreses de transport es un requisit de treball, pel que els transportistes poden, per tant, entrar i sortir dels territoris en qüestió, així com moure’s dintre d’ells>>.

Tot i això, és important assegurar-se abans d’iniciar el viatge de si el centre de treball de destí està en funcionament degut a que cada cop més empreses estan prenent mesures de tancament o similars.