Adquisició de dues noves tractores

Tractores noves Euro 6 Scania

Adquisició de dues noves tractores

Transports porqueres continua la seva aposta per un futur més sostenible i eficient, i renova flota amb dues noves tractores Euro-6.

Transports Porqueres, S.A.U. considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. És per aquesta raó que el compromís amb l’entorn i el medi ambient és una política prioritària en el seu projecte empresarial present i futur. Un dels pilars fonamentals és mantenir la flota d’última generació, renovant els camions cada 4 anys per així reduir les emissions de CO2, incrementar la seguretat viària i garantir respecte als seus treballadors. Tot això aporta als seus clients un servei final basat en la qualitat, confiança i sostenibilitat.

Transports Porqueres, S.A.U. disposa, des de l’any 2003 del certificat de medi ambient ISO 14001:2004 emès  per AENOR i en garanteix la seva aplicació en totes les àrees de l’organització

Seguint la normativa, l’empresa transmet, tant als col·laboradors com als proveïdors, el seu compromís mediambiental i social per tal de garantir la preservació del medi ambient pel bé de tots.

D’altra banda, la direcció de Transports Porqueres, S.A.U. en el seu ferm compromís amb la seva política mediambiental manté informat el seu personal de les obligacions de l’organització, els dota dels recursos necessaris i n’assegura el seu compliment. A més, periòdicament, avalua i revisa la seva política mediambiental per tal de millorar-ne la seva gestió i aplicació, i la fa extensiva als seus clients.