Residus i Reciclatge

RESIDUS, RECICLATGE I ALTRES

Transports Porqueres disposa dels següents permisos per recollir i transportar residus no perillosos en l’àmbit de la Unió Europea.

  • Permís de Transport de Residus no perillosos: Permís vàlid per transportar residus no perillosos en tot l’àmbit de la Unió Europea, excepte Itàlia. Ex: “ paper, plàstic, xatarra,..”
  • ALBO: Permís vàlid per recollir i transportar residus no perillosos per Itàlia. Ex: “ paper, plàstic, xatarra,..”
  • SANDACH 2: Permís per transportar subproductes animals per destruir, que son equivalents a residus.

A més,  Transports Porqueres disposa dels següents permisos per trasportar matèria específica.

  • SANDACH 3: Permís per transportar subporductes animals no destinats al consum humà i productes derivats dels mateixos. Ex: “Farina de Carn”.
  • Pinsos: Permet transportar blat, blat de moro, soja, segones, ordi, etc.
  • Inscripció en el registre Sanitari: Transport d’alimentació humana